Obecne ogrodzenie terenu cmentarza od strony ul Łaskiej 

Plan działania

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY !!!

5. Zorganizowania ceremonii poświęcenia odnowionego cmentarza.

ODTWORZENIE CMENTARZ ŻYDOWSKIEGO W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Chcemy zmotywować Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego i lokalnych liderów religijnych i cywilnych do działania w zakresie:

1. Odnalezienia nagrobków należących do cmentarza Źydowskiego poprzez:

a) Rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego by zgłaszali miejsce przechowywania macew o jakich wiedzą lub przynosili te jakie są w ich własnym posiadaniu ( można to osiągnąć poprzez odpowiednie ulotki, ogłoszenia podczas niedzielnych mszy świętych w kościołach, lub w czasie zebrań organizacji pozareligijnych, umieszczanie stosownych ogłoszeń na budynkach administracji lokalnej)

b) Zapewnienie bezpiecznego, tymczasowego miejsca przechowywania dla zwracanych macew.

2. Ufundowania tablicy informacyjnej informującej o tym, że teren jest terenem cmentarza Źydowskiego

3. Ogrodzenia terenu cmentarza i zbudowania bramy.

4. Utworzenie lapidarium z odnalezionych macew i pomnika ze stosowną tablicą upamiętniającą zmarłych.