תמונה נוכחית שלהמקום שבו עמדו בית הכנסת והמיקווה

ד.

ה. 
א. 
לשתף אתנו כל צלום ישן שברשותך של בית הקברות,בית הכנסת,המיקווה ,אנשים וכו, צלומים אלו יוכנסו לאתר זה

לשתף  אותנו בהיסטוריה של המשפחה כפי שהיא מתקשרת לעיר ו/או לבית הקברות

אנו נוסיף, ברשותכם,  את הסיפור לאתר אינטרנט זה.

להציע תיקונים לכל שגיאות שנמצאו באתר זה

 לדבר או לכתוב לראש העיר, למנהיגים דתיים ומנהיגים אזרחיים

להציע את שרותיך לסיוע

ג.

לשתף רעיונות כיצד להגיע ליעדים שלנו.

לדעת כיצד תוכל לעזור.

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

אנחנו זקוקים לעזרתכם לסיע לראש העיר לעמוד בהבטחתו

הערה:ראש העיר הבטיח בכתב ביולי 2014 לעשות משהו משמעותי בשנת 2015 ביחס לבית הקברות .

ו. 
ז. 

)

ב.
תרומה כספית (אין תרומה קטנה מדי
אחר?
אבטחת תקציבית 
המיקווה היה בתוך מבנה המשמש כיום לשירות עצמי 

לספק מידע נוסף. 

להביע את תמיכה מוסרית.

שלח לנו דואר אלקטרוני

"LIKE"

?מה תוכל לעשות

בקר בדף שלנו ושלח 

.5

.2

.3

.4

.1

  התייצבו לצדנו, אנו זקוקים לעזרתכם!!