ד.

ה. 
ו. 
ז. 

)

ב.
א. 
לשתף אתנו כל צלום ישן שברשותך של בית הקברות,בית הכנסת,המיקווה ,אנשים וכו, צלומים אלו יוכנסו לאתר זה

לשתף רעיונות כיצד להגיע ליעדים שלנו.

לדעת כיצד תוכל לעזור.

לספק מידע נוסף. 

להביע את תמיכה מוסרית.

"LIKE"

?מה תוכל לעשות

בקר בדף שלנו ושלח 

.5

.2

.3

.4

.1

  התייצבו לצדנו, אנו זקוקים לעזרתכם!!

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

תמונה נוכחית שלהמקום שבו עמדו בית הכנסת והמיקווה

אבטחת תקציבית 
המיקווה היה בתוך מבנה המשמש כיום לשירות עצמי 
להציע את שרותיך לסיוע

ג.

שלח לנו דואר אלקטרוני

אנחנו זקוקים לעזרתכם לסיע לראש העיר לעמוד בהבטחתו

לשתף  אותנו בהיסטוריה של המשפחה כפי שהיא מתקשרת לעיר ו/או לבית הקברות

אנו נוסיף, ברשותכם,  את הסיפור לאתר אינטרנט זה.
אחר?

להציע תיקונים לכל שגיאות שנמצאו באתר זה

 לדבר או לכתוב לראש העיר, למנהיגים דתיים ומנהיגים אזרחיים

הערה:ראש העיר הבטיח בכתב ביולי 2014 לעשות משהו משמעותי בשנת 2015 ביחס לבית הקברות .

תרומה כספית (אין תרומה קטנה מדי