אנחנו זקוקים לעזרתכם לסיע לראש העיר לעמוד בהבטחתו

הערה:ראש העיר הבטיח בכתב ביולי 2014 לעשות משהו משמעותי בשנת 2015 ביחס לבית הקברות .

תמונה נוכחית שלהמקום שבו עמדו בית הכנסת והמיקווה

ד.

ה. 

לשתף רעיונות כיצד להגיע ליעדים שלנו.

לדעת כיצד תוכל לעזור.

לספק מידע נוסף. 

להביע את תמיכה מוסרית.

"LIKE"

?מה תוכל לעשות

בקר בדף שלנו ושלח 

.5

.2

.3

.4

.1

  התייצבו לצדנו, אנו זקוקים לעזרתכם!!

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

ו. 
ז. 
אנו נוסיף, ברשותכם,  את הסיפור לאתר אינטרנט זה.
תרומה כספית (אין תרומה קטנה מדי
אבטחת תקציבית 

 לדבר או לכתוב לראש העיר, למנהיגים דתיים ומנהיגים אזרחיים

שלח לנו דואר אלקטרוני

א. 
לשתף אתנו כל צלום ישן שברשותך של בית הקברות,בית הכנסת,המיקווה ,אנשים וכו, צלומים אלו יוכנסו לאתר זה
אחר?

להציע תיקונים לכל שגיאות שנמצאו באתר זה

ג.

)

ב.

לשתף  אותנו בהיסטוריה של המשפחה כפי שהיא מתקשרת לעיר ו/או לבית הקברות

המיקווה היה בתוך מבנה המשמש כיום לשירות עצמי 
להציע את שרותיך לסיוע