אנחנו זקוקים לעזרתכם לסיע לראש העיר לעמוד בהבטחתו

הערה:ראש העיר הבטיח בכתב ביולי 2014 לעשות משהו משמעותי בשנת 2015 ביחס לבית הקברות .

לשתף אתנו כל צלום ישן שברשותך של בית הקברות,בית הכנסת,המיקווה ,אנשים וכו, צלומים אלו יוכנסו לאתר זה

לשתף  אותנו בהיסטוריה של המשפחה כפי שהיא מתקשרת לעיר ו/או לבית הקברות

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

ז. 

)

ב.
א. 
המיקווה היה בתוך מבנה המשמש כיום לשירות עצמי 

להציע תיקונים לכל שגיאות שנמצאו באתר זה

 לדבר או לכתוב לראש העיר, למנהיגים דתיים ומנהיגים אזרחיים

להציע את שרותיך לסיוע

לדעת כיצד תוכל לעזור.

לספק מידע נוסף. 

"LIKE"

?מה תוכל לעשות

.3

.4

.1

תמונה נוכחית שלהמקום שבו עמדו בית הכנסת והמיקווה

ד.

ה. 
ו. 
אנו נוסיף, ברשותכם,  את הסיפור לאתר אינטרנט זה.
תרומה כספית (אין תרומה קטנה מדי
אחר?
אבטחת תקציבית 

ג.

לשתף רעיונות כיצד להגיע ליעדים שלנו.

להביע את תמיכה מוסרית.

שלח לנו דואר אלקטרוני

בקר בדף שלנו ושלח 

.5

.2

  התייצבו לצדנו, אנו זקוקים לעזרתכם!!