תרומה כספית (אין תרומה קטנה מדי
אחר?
אבטחת תקציבית 
המיקווה היה בתוך מבנה המשמש כיום לשירות עצמי 
בקר בדף שלנו ושלח 

.5

.2

.3

  התייצבו לצדנו, אנו זקוקים לעזרתכם!!

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

ו. 
ז. 
להציע את שרותיך לסיוע

ג.

להביע את תמיכה מוסרית.

?מה תוכל לעשות

.4

ב.
א. 

לשתף רעיונות כיצד להגיע ליעדים שלנו.

שלח לנו דואר אלקטרוני

.1

הערה:ראש העיר הבטיח בכתב ביולי 2014 לעשות משהו משמעותי בשנת 2015 ביחס לבית הקברות .

לשתף  אותנו בהיסטוריה של המשפחה כפי שהיא מתקשרת לעיר ו/או לבית הקברות

אנו נוסיף, ברשותכם,  את הסיפור לאתר אינטרנט זה.

 לדבר או לכתוב לראש העיר, למנהיגים דתיים ומנהיגים אזרחיים

לספק מידע נוסף. 

"LIKE"

ד.

ה. 
לשתף אתנו כל צלום ישן שברשותך של בית הקברות,בית הכנסת,המיקווה ,אנשים וכו, צלומים אלו יוכנסו לאתר זה

להציע תיקונים לכל שגיאות שנמצאו באתר זה

לדעת כיצד תוכל לעזור.

אנחנו זקוקים לעזרתכם לסיע לראש העיר לעמוד בהבטחתו

)

תמונה נוכחית שלהמקום שבו עמדו בית הכנסת והמיקווה