( 

 4.בניית אנדרטה בשטח בית הקברות המכילה את המצבות שנמצאו והוחזרו.  

תוכנית פעולה  
ולשים שלט על קיר הבטון בפינת בית הקברות רחוב לסקה
ב.הקצאת מקום אחסון מאובטח זמני למצבות המוחזרות.

  5.  עריכת טקס במקום.

   למצוא מצבות השייכות לבית הקברות באמצעות:

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

     א. 

.5 

.2

.1

2.לשים שלט או אנדרטה המציין את האתר כבית קברות יהודי
  כדי להביא את המצבות שברשותם.

)

ב.

.4

.3

אנו זקוקים לעזרתכם
החומה הנוכחית בשטח בפינת בית הקברות

3.הקמת שער וגידור שטח בית הקברות.

ניתן לעשות זאת באמצעות עלונים,הודעות על פגישות,

     א. הפצת הבקשה לתושבי קונסטנטינוב לודז