.4

  כדי להביא את המצבות שברשותם.

.5 

2.לשים שלט או אנדרטה המציין את האתר כבית קברות יהודי
     א. הפצת הבקשה לתושבי קונסטנטינוב לודז

.2

החומה הנוכחית בשטח בפינת בית הקברות

   למצוא מצבות השייכות לבית הקברות באמצעות:

     א. 

אנו זקוקים לעזרתכם
ולשים שלט על קיר הבטון בפינת בית הקברות רחוב לסקה
ב.
תוכנית פעולה  

ניתן לעשות זאת באמצעות עלונים,הודעות על פגישות,

 4.בניית אנדרטה בשטח בית הקברות המכילה את המצבות שנמצאו והוחזרו.  

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

)

.1

ב.הקצאת מקום אחסון מאובטח זמני למצבות המוחזרות.

.3

3.הקמת שער וגידור שטח בית הקברות.

  5.  עריכת טקס במקום.

(