.4

.3

.2

.1

3.הקמת שער וגידור שטח בית הקברות.

ולשים שלט על קיר הבטון בפינת בית הקברות רחוב לסקה
     א. הפצת הבקשה לתושבי קונסטנטינוב לודז

  5.  עריכת טקס במקום.

   למצוא מצבות השייכות לבית הקברות באמצעות:

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

( 

     א. 

.5 

תוכנית פעולה  
אנו זקוקים לעזרתכם
החומה הנוכחית בשטח בפינת בית הקברות
ב.הקצאת מקום אחסון מאובטח זמני למצבות המוחזרות.
  כדי להביא את המצבות שברשותם.

)

ב.

 4.בניית אנדרטה בשטח בית הקברות המכילה את המצבות שנמצאו והוחזרו.  

2.לשים שלט או אנדרטה המציין את האתר כבית קברות יהודי

ניתן לעשות זאת באמצעות עלונים,הודעות על פגישות,