תוכנית פעולה  
אנו זקוקים לעזרתכם
החומה הנוכחית בשטח בפינת בית הקברות
2.לשים שלט או אנדרטה המציין את האתר כבית קברות יהודי

ניתן לעשות זאת באמצעות עלונים,הודעות על פגישות,

  כדי להביא את המצבות שברשותם.
     א. הפצת הבקשה לתושבי קונסטנטינוב לודז

  5.  עריכת טקס במקום.

   למצוא מצבות השייכות לבית הקברות באמצעות:

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

( 

)

.3

.1

ולשים שלט על קיר הבטון בפינת בית הקברות רחוב לסקה

.4

ב.הקצאת מקום אחסון מאובטח זמני למצבות המוחזרות.

.5 

.2

     א. 

3.הקמת שער וגידור שטח בית הקברות.

 4.בניית אנדרטה בשטח בית הקברות המכילה את המצבות שנמצאו והוחזרו.  

ב.