תצלום אוויר של שטח בית הקברות מלחמת העולם השנייה

  לודז

קונסטנטינוב  

 אנא בקרו באתר

כדי ללמוד על  גורלה של הקהילה היהודית של

אנא פנו אלינו ללמוד על ההתקדמות עד כה, ולתרום מזמנכם או מכספכם עבור מאמץ זה
בנוסף אנו שואפים להקים אנדרטה שתכלול בתוכה מצבות שיתגלו וחלקים של גדר בית הקברות ו   

  שטח בית הקברות הוא כיום חלק מאזור נופש ופנאי של העיר. אנחנו רוצים לאתר את המצבות אשר 

נעקרו על ידי התושבים בתום המלחמה ולהציב שלט קבוע המעיד על השטח כבית קברות יהודית

  מעלה. – אשר הובילה בעבר לבניין ששמש מטה מפקדת הגסטאפו   

      כיום לא ניתן להבחין בשטח בית הקברות בסימנים המעידים כי אנשים קבורים שם .אין גדר,אין מצבות  
                 ואין אנדרטה. הנאצים הוציאו את מצבות בית הקברות ורצפו בהם מדרכה -עם כתובות המצבות כלפי  

  אנחנו רוצים לשנות את המצב העגום של בית הקברות היהוד של קונסטנטינוב לודזי 

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

 בנין הגסטאפו לשעבר, כיום ספריית העיר

אומדן תחום בית הקברות