כדי ללמוד על  גורלה של הקהילה היהודית של

אנא פנו אלינו ללמוד על ההתקדמות עד כה, ולתרום מזמנכם או מכספכם עבור מאמץ זה

  אנחנו רוצים לשנות את המצב העגום של בית הקברות היהוד של קונסטנטינוב לודזי 

אומדן תחום בית הקברות

תצלום אוויר של שטח בית הקברות מלחמת העולם השנייה

  שטח בית הקברות הוא כיום חלק מאזור נופש ופנאי של העיר. אנחנו רוצים לאתר את המצבות אשר 

נעקרו על ידי התושבים בתום המלחמה ולהציב שלט קבוע המעיד על השטח כבית קברות יהודית
                 ואין אנדרטה. הנאצים הוציאו את מצבות בית הקברות ורצפו בהם מדרכה -עם כתובות המצבות כלפי  
 בנין הגסטאפו לשעבר, כיום ספריית העיר

  לודז

קונסטנטינוב  

בנוסף אנו שואפים להקים אנדרטה שתכלול בתוכה מצבות שיתגלו וחלקים של גדר בית הקברות ו   

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

  מעלה. – אשר הובילה בעבר לבניין ששמש מטה מפקדת הגסטאפו   

 אנא בקרו באתר

      כיום לא ניתן להבחין בשטח בית הקברות בסימנים המעידים כי אנשים קבורים שם .אין גדר,אין מצבות