תצלום אוויר של שטח בית הקברות מלחמת העולם השנייה

  לודז

      כיום לא ניתן להבחין בשטח בית הקברות בסימנים המעידים כי אנשים קבורים שם .אין גדר,אין מצבות  
                 ואין אנדרטה. הנאצים הוציאו את מצבות בית הקברות ורצפו בהם מדרכה -עם כתובות המצבות כלפי  

אומדן תחום בית הקברות

נעקרו על ידי התושבים בתום המלחמה ולהציב שלט קבוע המעיד על השטח כבית קברות יהודית
 בנין הגסטאפו לשעבר, כיום ספריית העיר
אנא פנו אלינו ללמוד על ההתקדמות עד כה, ולתרום מזמנכם או מכספכם עבור מאמץ זה

שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

כדי ללמוד על  גורלה של הקהילה היהודית של

  אנחנו רוצים לשנות את המצב העגום של בית הקברות היהוד של קונסטנטינוב לודזי 

בנוסף אנו שואפים להקים אנדרטה שתכלול בתוכה מצבות שיתגלו וחלקים של גדר בית הקברות ו   

 אנא בקרו באתר

  מעלה. – אשר הובילה בעבר לבניין ששמש מטה מפקדת הגסטאפו   

קונסטנטינוב  

  שטח בית הקברות הוא כיום חלק מאזור נופש ופנאי של העיר. אנחנו רוצים לאתר את המצבות אשר