itl    אנו תקווה כי תתיצבו לצדנו ותתמכו במאמצנו לזכורו

  ולהנציח את קהילת יהודי קונסטנטינוב לודז                           לודז                                                                                            

אנא עשו זאת עתה!!!  ה

 

l         מצבת זכרון לקהילה מוצבת כיום בבית הקברות של חולון בישראל

S                     ואנחנו מעונינים להציב כזו גם בקונסטנטינוב לודז

 

 שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז


אנו זקוקים לעזרתכם
  הצטרפו אלינו לשחזור בית הקברות היהודי של קונסטנטינוב לודז

 

הנאצים השיגו את מטרתם בהשמדת הקהילה היהודית של קונסטנטינוב לודז, והרשות המקומית האזרחית  והדתית בחרו שלא יראה שום סימן   ו

Subti     t        l                         וזכר על קיומו של בית  הקברות היהודי

 

אתר אינטרנט זה נועד לזכר יהודי קונסטנטינוב לודז'

עד אשר יוצב בשטח שלוט המציין על היותו בית    י

קברות יהודי ,ועד שתוקם  אנדרטה  לזכרו בשטחו                        טח               ח