l         מצבת זכרון לקהילה מוצבת כיום בבית הקברות של חולון בישראל

S                     ואנחנו מעונינים להציב כזו גם בקונסטנטינוב לודז

 

הנאצים השיגו את מטרתם בהשמדת הקהילה היהודית של קונסטנטינוב לודז, והרשות המקומית האזרחית  והדתית בחרו שלא יראה שום סימן   ו

Subti     t        l                         וזכר על קיומו של בית  הקברות היהודי

 

אתר אינטרנט זה נועד לזכר יהודי קונסטנטינוב לודז'

עד אשר יוצב בשטח שלוט המציין על היותו בית    י

קברות יהודי ,ועד שתוקם  אנדרטה  לזכרו בשטחו                        טח               ח

 שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

  הצטרפו אלינו לשחזור בית הקברות היהודי של קונסטנטינוב לודז

 

אנא עשו זאת עתה!!!  ה

 

 itl    אנו תקווה כי תתיצבו לצדנו ותתמכו במאמצנו לזכורו

  ולהנציח את קהילת יהודי קונסטנטינוב לודז                           לודז                                                                                            


אנו זקוקים לעזרתכם