Type your paragraph here.

אנא עשו זאת עתה!!!  ה

 

 itl    אנו תקווה כי תתיצבו לצדנו ותתמכו במאמצנו לזכורו

  ולהנציח את קהילת יהודי קונסטנטינוב לודז                           לודז                                                                                            


אנו זקוקים לעזרתכם

l         מצבת זכרון לקהילה מוצבת כיום בבית הקברות של חולון בישראל

S                     ואנחנו מעונינים להציב כזו גם בקונסטנטינוב לודז

 

הנאצים השיגו את מטרתם להשמיד את הקהילה היהודית בקונסטנטינוב לודזקי. למרבה הצער, במשך שבעים ותשע שנים לאחר השואה, התושבים היהודים שחיו ותרמו לרווחתה של קונסטנטיוב לודזקי גם נשארו נשכחים על ידי שכניהם לשעבר. השלטונות המקומיים לא סימנו מקומות שמזכירים לאנשים את קיומה של הקהילה היהודית בעיר, לרבות אזור בית הקברות. למרבה המזל, זה השתנה בשנת 2018, כאשר ביוזמת ראש העיר לשעבר, הנריק בז'שץ', הוקם לוח צמוד לאזור בית הקברות. לרוע המזל, כמה שנים לאחר שהוקם, מישהו הרס את השלט ונשארה רק מסגרת ריקה. ראה תמונות למטה. אנו מקווים שראש העיר הנוכחי ינציח את תושבי העיר לשעבר ויקים שוב לוח שיזכיר לנו את קיומו של בית הקברות היהודי ואת הקבורים בו.

 

 שיקום בית הקברות היהודי קונסטנטינוב לודז

  הצטרפו אלינו לשחזור בית הקברות היהודי של קונסטנטינוב לודז

 

אתר אינטרנט זה נועד לזכר יהודי קונסטנטינוב לודז'

עד אשר יוצב בשטח שלוט המציין על היותו בית    י

קברות יהודי ,ועד שתוקם  אנדרטה  לזכרו בשטחו                        טח               ח